Event Calendar

Loading Events

צו 8 למנהלי.ות משאבי אנוש בעסקים

Jun. 3, 2024

:האיגוד מזמין אתכם.ן למפגש מקצועי של המרכז המטכ”לי החדש למשרתי המילואים ובני משפחותיהם

השקת משל”ט התעסוקה החדש במרכז המטכ”ל*

חשיפת תפיסה ייחודית לחוסן במקומות עבודה*

שיתוף למסלולי הכשרה בהובלת מעסיקים של מנהלת המעסיקים ופיתוח ההון האנושי*
⁠למידת עמיתים – מענים מקצועיים לאתגרי חרבות ברזל*

המפגש יתקיים בחברת טבע, א.ת חבל מודיעין, ב-3 ליוני*

מס המקומות מוגבל
להרשמה לחצו כאן

 [email protected] :לפרטים נוספים

Skip to content